Seberozvojový program

Sebepoznání

Objevte své talenty, silné stránky a zkroťte nevědomé brzdy bránící životní spokojenosti a úspěchům. Naučte se užívat svá vnitřní nastavení k životnímu rozkvětu v soukromí, vztazích i v kariéře. Sebepoznáním vás citlivě provedou 4 zkušení terapeuti.

Co je to sebepoznání a proč je to důležité?

Sebepoznání je objevování skrytých silných stránek, nečekaných talentů i podvědomých vzorců, které brání úspěchům ve vztazích nebo v kariéře. Díky sebepoznání najdete cestu k využití svých nadání a v míru uzavřete nevědomé bloky z minulosti. Začnete žít spokojený a úspěšný život s pocitem neuvěřitelné vnitřní svobody.

Jak se opravdu poznat? Sebezkušeností.

Jediný spolehlivý způsob hlubšího sebepoznání je sebezkušenost. Co to je? Doslova prožijete své reakce v různých situacích a odnesete si z nich skutečné poznání o sobě samých. Jen díky sebezkušenosti, tedy prožitkové formě našeho programu nahlédnete hlouběji do sebe a vydáte se na cestu k rozkvětu sebe samých.

„Život je jako ledová kra. Co žijeme navenek, je ta špička. Co k tomu vede, je skryté pod hladinou a o tom nemusíme vědět.“

Petra Večerková

Lektorka programu Sebepoznání, terapeutka

Prožíváte podobné situace?

Cesta z podobných životních situací vede přes hlubší formu sebepoznání. Pochopíte, proč se něco děje a jak se sebou pracovat, aby k podobným věcem už nedocházelo.

Ahoj. Já jsem tvé já. Už mi rozumíš?

Poznejte své autentické já. Během programu Sebepoznání v sobě pochopíte mnoho témat:

„Je lepší učit ryby lovit než rybu darovat. Je lepší získat dovednosti, které jsou důležité pro práci se sebou, než předávat nějaká moudra, která stejně neplatí plošně.“

Luboš Smékal

Lektor kurzu Sebepoznání, terapeut

Projdeme 3 oblasti na cestě sebepoznávání

Já teď

Jací jste? Co prožíváte uvnitř sebe? Co se vám děje v životě? Jaké zdroje v sobě nyní využíváte? Jak jednáte ve stresu, v konfliktech a dalších situacích? Jak se vám daří v soukromí a jak v práci? A další podobné oblasti.

Vliv minulosti

Co si v sobě nesete z dětství? Co máte uloženo z dospívání? Jaké stopy ve vás zanechaly dosavadní partnerské vztahy? Jaké vzorce pocházející z rodiny vás brzdí? Jaké dopady má vaše minulost do současnosti? A mnoho podobných témat.

Spokojená budoucnost

Jak maximálně využít své talenty a vnitřní zdroje?  Jak proměnit zátěže z minulosti a využít je ve svůj prospěch? Jak zlepšit dosavadní komunikaci k blízkým nebo kolegům? A řada dalších témat pro práci se sebou samým..

Témata na míru vaší duše a vašeho života

Velkou část programu přizpůsobíme na míru tomu, co vy prožíváte ve svých životech, na čem vy potřebujete zapracovat, jaké u vás objevíme zátěže z minulosti, proč vy potřebujete hlubší sebepoznání. Nejčastěji pomáháme účastníkům s těmito tématy:

Zkušení lektoři vám pomohou i s vašimi tématy.

„Na všech z nás se podepsali rodiče. Chyby dělají v nejlepším úmyslu. Je na nás, abychom to uměli opravit a nepřenášeli to do svého života, vztahů nebo práce.“

Jaroslav Kytlica

Lektor kurzu Sebepoznání, terapeut

Připraveni na životní proměnu?

Už v průběhu programu Sebepoznání pocítíte příjemnou osobní transformaci. Uvidíte více a více cest k větší životní pohodě. Změníte pohled na situace, které vás doposud tížily. Představte si možné proměny k lepšímu díky programu Sebepoznání:

Prožijte sebe = poznejte sebe

Proč o něčem sáhodlouze povídat, když to nejlépe pochopíte osobním prožitkem. Většinu kurzu tvoří prožitková cvičení. Zažijete své pravé já v různých situacích. Uvědomíte si své vnitřní pochody bez nadbytečného rozebírání. V programu Sebepoznání obvykle používáme tyto zážitkové aktivity:

"Naučil jsem se pracovat s prožitky, lépe komunikovat, asertivně se rozhodovat."
Roman T., 43 let, Brno
Účastník programu Sebepoznání 2021
"Velmi mě obohatily zkušenosti od ostatních účastníků."
Linda N., 32 let, Ústí nad Labem
Účastnice programu Sebepoznání 2019
"Celkově jsem se zklidnila, dostala se do pohody. Víc přijímám to, že vše má svůj čas."
Monika K., 31 let, Ostrava
Účastnice programu Sebepoznání 2021
Previous
Next

Štěstí a lásce pomůžete sebepoznáním

Jak byste mohli mít opravdovou radost ze života, chápat lidi ve svém okolí a prožívat vyladěné vztahy, když pořádně neznáte svá vlastní vnitřní nastavení a své omezující bloky?

A teď už jen správná životní rozhodnutí

Kdo se v důležitých životních okamžicích rozhoduje správně, beze strachu a s pocitem vnitřní svobody? Ten, kdo ví, co chce, kam směřuje, jaký je. Ten, kdo se opravdu zná.

Už víte, kam jdete nebo ještě bloudíte?

Dokud nevíte, kam chcete v životě i kariéře směřovat, co vás naplňuje, co vám dává smysl, nemůžete dojít nikam. A taky můžete bolestivě bloudit, třeba ve své duši.

Skutečné úspěchy? Až objevíte své talenty

Někdy ani netušíte, jaké vlohy, talenty a silné stránky ve vás dřímají. Až je objevíte, začne se vám skutečně dařit jak v soukromí, tak v práci nebo podnikání.

Už teď to ve vás dřímá, jen to probuďte

Právě teď máte dostatek dispozic a silných stránek pro naplnění svých životních cílů. Stačí, když je objevíte a naučíte se je využívat. Radikální změny sebe samých nejsou třeba.

Vše do sebe zapadne a najednou víte, proč...

Najednou zjistíte, proč se vám něco děje stále dokola, proč se vám něco nedaří a niterné příčiny mnoha životních situací. Vše do sebe zapadne. A pochopíte, co s tím dělat.

Nemusíte se měnit. Stačí se pochopit a přijmout

Neustálý tlak na změnu sebe samých může být nebezpečný. Proto je tak důležité se poznat, pochopit své vnitřní pochody a naučit se mnoho svých nastavení v klidu přijmout.

"Mnohem snadněji se mi komunikuje ve společnosti, víc si věřím v různých životních situacích."
Jana H., 27 let, Karviná
Účastnice programu Sebepoznání 2019
"Byla to velká lekce v sebepoznání. Upřesnil jsem si životní směr hlavně v práci."
Kamil R., 45 let, Olomouc
Účastník programu Sebepoznání 2021
"Naučila jsem se zde spoustu sebepozávacích metod, které budu využívat v osobním životě a v práci."
Petra V., 37 let, Hradec Králové
Účastnice programu Sebepoznáí 2021
Previous
Next

S lidmi, kteří vám sednou

Potkáte lidi na stejné vlně se zájmem o pochopení sebe samých. Během sebepoznávání vám spolu bude dobře. Vzájemně si porozumíte a budete se podporovat a inspirovat.

Hravě a optimisticky

Díky hravě laděným aktivitám hravě zvládnete své sebepoznávání. Budete si kreslit, hýbat se, zkoušet si různé situace nanečisto. I případné hojení ran na duši jde optimistickou cestou.

Citlivě a v bezpečí

Budete se cítit v bezpečí. Provedeme vás sebepoznáním s citem a ohleduplně. Mnoho aktivit budeme provádět v malém okruhu lidí, ve trojicích. Budou o vás pečovat 4 lektoři.

„Vlivem doby se hrabeme více v negativních věcech, ale musíme uvnitř sebe hledat i pozitivní energie. Jde i o radostné zážitky, které si člověk na kurzu najednou připomene a je to důležité.“

PhDr. Ludmila Piňosová

Lektorka programu Sebepoznání, terapeutka

4 průvodci vaším sebepoznáváním. Zkušení, citliví, lidští

Jaroslav Kytlica

Psychoterapeut a sociální pracovník. Jaroslav čerpá z více než 20 let zkušeností v jednom z nejnáročnějších terapeutických oborů – v krizové intervenci u zvláště ohrožených obětí těžkých zločinů a drogově závislých. Kromě toho se dlouhodobě věnuje terapiím při zvládání složitých rozvodových a porozvodových situací. V minulosti byl vychovatelem ve výchovném ústavu pro mládež. Vedle terapeutické praxe je lektorem rozvojových kurzů zaměřených na sebepoznání a vede vzdělávání odborníků v krizové intervenci.

PhDr. Ludmila Piňosová

Psychoterapeutka a socioložka. Na počátku kariéry pomáhala Ludmila řešit komplikované situace dysfunkčních rodin. Na to navázala praxí v manželské poradně, kde nasbírala 30 let zkušeností při řešení vztahových a rodinných zádrhelů. Ludmila je expertkou na matrimoniologii, obor zaměřený na manželské, partnerské a rodinné vztahy. Často se zaměřuje na kultivaci všímavosti (mindfulness), abychom si všímali, jak a proč jednáme a co se v nás děje. Často vede rozvojové programy zaměřené na sebepoznání.

Mgr. Lubomír Smékal

Psycholog a psychoterapeut. Luboš je zásobárnou 40 let zkušeností z psychologické, terapeutické i lektorské praxe. Zaměřuje se na rodinné a vztahové terapie. Mnoho let byl vysokým manažerem v sociálních službách. Byl na stážích v USA zaměřených na rodinou terapii (Mountlake Institute Seattle) a bioenergietiku (Elysium Institute, Santa Monica). Zažívá úspěchy i ve svém koníčku – filmové a divadelní tvorbě. Je spoluautorem scénáře k filmu Díra u Hanušovic a dalším filmům a divadelním představením, ve spolupráci s Miroslavem Krobotem.

Mgr. Petra Večerková

Psychoterapeutka specializovaná na rodinnou terapii. Už 22 let se věnuje terapeutické práci s dětmi i dospělými. Založila a vede neziskovou organizaci zaměřenou na sociální služby pro rodiny v obtížných situacích. Má vlastní terapeutickou praxi. S dětmi i dospělými společně hledají nové možnosti toho, jak mohou žít šťastnější život, pracuje především zážitkovou a kreativní formou. Petra spoluzakládala Terapeutickou linku Sluchátko, organizuje terapeutické kempy pro celé rodiny. Má osobní zkušenost s přijetím dětí do pěstounské péče.

"Umím vidět jiné pohledy na nějakou situaci, což mi pomáhá ji v klidu přijmout nebo řešit."
Milan H., 48 let, Jihlava
Účastník programu Sebepoznání 2021
"Naučila jsem se víc si věřit jak v pracovním, tak v osobním životě, mnohé jsem se o sobě dozvěděla."
Marie B., 51 let, Opava
Účastnice programu Sebepoznání 2018
"Lépe jsem poznala ,,sebe sama“, což mi pomůže jak v práci, tak v soukromém životě."
Andrea V., 43 let, Praha
Účastnice programu Sebepoznání 2021
Previous
Next

10 víkendů (s odstupy)

Každý víkend bude mít tento harmonogram. Termíny víkendů o kousek níže.

Sejdeme se 10 × v těchto termínech.

10. 3. - 12. 3. 2023

14. 4 - 16. 4. 2023

12. 5. - 14. 5. 2023

16. - 18. 6. 2023

21. 7. - 23. 7. 2023

15. 9. - 17. 9. 2023

13. 10. - 15. 10. 2023

24. 11. - 26. 11. 2023

8. 12. - 10. 12. 2023

19. 1. - 21. 1. 2024

Budeme se potkávat v Krnově v novém vzdělávacím penzionu nazvaném „Dobré místo“.  Okouzlí vás vkusně zrekonstruované školicí místnosti, wellness zóna se saunou i pokoje, kde budete ubytovaní. 

Ubytování, plná penze a wellness

K programu si můžete objednat plnou penzi a ubytování. Wellness a drobné občerstvení máte automaticky v ceně samotného programu Sebepoznání.

„Program Sebepoznání pořádáme od roku 2014. Koncept je jedinečný a mnohokrát vyzkoušený. Dopřejte si čas pro kvalitní seberozvoj se špičkovými lektory.“

Ing. Roman Butora

Majitel vzdělávací agentury Educocentrum

Akreditováno. Vhodné i pro firmy, státní, krajské, obecní a neziskové organizace

Objednejte program Sebepoznání pro vybrané zaměstnance nebo pro celý tým vaší firmy či pro státní, krajské, obecní a neziskové organizace. Možnost splnit každoroční povinné vzdělávání sociálních pracovníku a dalších profesí. 

Název a číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky: Sebepoznání – nástroj pro zodpovědnou sociální práci, A2019/0145-SP/VP

Ozvěte se nám pro nezávazné informace

Hana Cyprichová

Cena, splátky

Velká inflace snižuje hodnotu peněz. Do čeho dnes investovat lépe než do vzdělání a seberozvoje?

Cena programu Sebepoznání je 42 600 Kč (jen 4 260 Kč za víkend). K tomu cena za ubytování a stravu, vždy 20 nocí či 20 snídaní, obědů a večeří:

  • Ubytování s plnou penzí 17 200 Kč (jen 1 700 Kč za víkend).  
  • Ubytování jen se snídaní 10 000 Kč (jen 1 000 Kč za víkend).
  • Obědy a večeře bez ubytování 7 200 Kč (jen 720 Kč za 4  jídla).

Sečtené kombinace jsou tady. Všechny ceny včetně DPH.

Platbu lze rozdělit na 2 splátky. 1. splátka do 7 dnů, 2. splátka za 5 měsíců. Navýšení celkové sumy při platbě na splátky je 10%. 

S ubytováním a plnou penzí

Doporučujeme. Od rána do večera budete v kontaktu s celou skupinou účastníků a s lektory. I během debat na snídaních, obědech a večeřích může probíhat neformální sebepoznávání.

59 800 Kč vč. DPH

Nebo 2 plátky po 32 890 Kč vč. DPH

Splátky: 1. splátka hned při přihlášení nebo do 7 dnů od přihlášení. Druhá splátka do 5 měsíců. Navýšení celkové ceny při splátkách o 10%.

S ubytováním a jen snídaní

Zvolte třeba v situaci, kdy potřebujete speciální stravu, kterou si budete zajišťovat sami. I snídani si můžete zajistit vlastní, snídaně jsou jen automatickou součástí ubytování.

52 600 Kč vč. DPH

Nebo 2 plátky po 28 930 Kč vč. DPH

Splátky: 1. splátka hned při přihlášení nebo do 7 dnů od přihlášení. Druhá splátka do 5 měsíců. Navýšení celkové ceny při splátkách o 10%.

Jen s obědy a večeřemi, bez ubytování, bez snídaní

Pokud bydlíte v Krnově nebo blízkém okolí a budete dojíždět. Snídani si dáte doma, ale během programu Sebepoznání zůstáváte se skupinou účastníků i během obědů a večeří

49 800 Kč vč. DPH

Nebo 2 plátky po 27 390 Kč vč. DPH

Splátky: 1. splátka hned při přihlášení nebo do 7 dnů od přihlášení. Druhá splátka do 5 měsíců. Navýšení celkové ceny při splátkách o 10%.

Chcete jinou variantu?

Chcete jinou kombinaci programu Sebepoznání a ubytování a stravy? Prosím hned se nám ozvěte s vaším požadavkem. Je možné, že se domluvíme a přidáme novou variantu.

Koupit jako dárek?

Údaje v přihlášce vyplňte o sobě, vám přijdou faktury i informace o programu. Do poznámky uveďte, že jde o dárek, vyplňte jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon obdarovaného a uveďte termín, do kdy je třeba držet dárek v tajnosti. Do uvedeného termínu včetně nebudeme obdarovanému nic posílat. Pro účast může být vyžadována registrace obdarovaného k odběru newsletterů, abychom měli všechny potřebné souhlasy pro komunikaci s ním. 

Sdílejte stránku

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
Email
WhatsApp
Telegram
Skype

Aktualizujte svůj e-mail

Tipy na kurzy do e-mailu. Tajné startovací ceny. Přednostní místa

Vaše osobní údaje střežíme v souladu se všemi zákonnými předpisy. Kdykoliv se můžete odhlásit.